Kursutbud

Snabbdiamanten

  • Processledare: Ewa Svensson

Reflekterande och lärande samtal

Drivkraftspyramiden

Ramverket de 3 horisonterna för klimatneutrala städer

Så genomförs ett Digitalt Café

  • Transformationsledare: Marie Andervin
  • Transformationsledare: Ewa Svensson

Så genomförs ett Lärlabb

  • Transformationsledare: Marie Andervin
  • Processledare: Ewa Svensson

Mall för körschema workshop

Check-in övningar